رهپویان هدایت

این وبلاگ با هدف روشنگری پیرامون مسیحیت صهیونیستی و تبشیری راه اندازی شده است

رهپویان هدایت

این وبلاگ با هدف روشنگری پیرامون مسیحیت صهیونیستی و تبشیری راه اندازی شده است

رهپویان هدایت
انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
جهت ارسال سئوالات خود از قسمت "تماس با من" اقدام نمایید.
پاسخگوی سئوالات شما هستیم .
با تشکر.

بایگانی
نویسندگان

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

پوستر

انجمن رهپویان هدایت: خرافهگرایی؛ نویسنده دو رگه کتاب که به واسطه مادر سرخ پوستش، ارادت و علاقهای خاص به آداب و مرامهای سرخ پوستی در گفتار و نگاهش مشهود است. این نگرش را به اثرش نیز تسری داده، به طوری که در بخش های مختلف کتاب، شاهد اشاعه برخی امور خرافی هستیم. از کشف و شهودهای غیبی و ارتباط با ارواح گرفته تا رؤیابینی و حلول ارواح درگذشتگان در موجودات مختلف (القای تناسخ). «من همواره خوابهایی از وقایعی که قرار است روی دهد، میبینم... هر بار دقیقا میدانم به کدامین خواب توجه لازم را نشان دهم و کدام خواب را نادیده انگارم.»[13] «گاهی ارواح عزیزانمان از طریق فردی دیگر با ما ارتباط برقرار میکنند...این افراد اغلب کودکانی خردسالاند. 

چون هنوز به عالم ارواح، نزدیکاند. مگر نه آنکه در بخش مزامیر داود در کتاب عهد عتیق (زبور، آیه 2)گفته شده است: حقیقت از دهان کودکان بیان میشود؟»[14] «گاهی ممکن است خدا موجودات آسمانی را برای هشدار دادن یا حمایت از ما به زمین و نزدمان اعزام فرماید».[15] «رؤیاها و مکاشفات به ما کمک میکنند تا بتوانیم اعمال و کردار و افکار و اندیشه ها و عقایدمان را در تمام جنبهها مشاهده کنیم.»[16]

اشاعه هنجارهای لیبرالیستی؛ گذشته از اینکه ردپای نگرشهای نظام سرمایهداری را میتوان در جای جای این کتاب مشاهده نمود (به واسطه رشد و نمو نویسنده در چنین جامعهای)، چند بخش نیز به این مقولهها اختصاص یافته است. از جمله نویسنده در دو فصل کامل به «سقط جنین» و «خودکشی» می پردازد.

با توجه به اشاعه این رفتارها در جوامع غربی که هماکنون به عنوان یکی از معضلات اساسی آنها شمرده میشود، پرداختن به این مقوله ها شاید برای مخاطب درگیر این مشکلات، کاربردی و منطقی به نظر آید اما برای مخاطبان جوامع شرقی و به ویژه کشورهایی مانند امریکا، امری مجاز است که با فرهنگ لاابالی آن هماهنگ میباشد و یا خودکشی و عمل «اوتَنَزی» EUTHANASIA (مرگ خودخواسته یا مجوز قانونی) که با خلا معنوی و تشنگی انسان غربی در سراب معنویتهای کاذب، به شدت اشاعه یافته. 

مسیحیت تبشیری

درست است که نویسنده از این مقولات به عنوان اموری قبیح و مذموم یاد می کند و سعی در هدایت مخاطبان دارد، اما در این میان به تزریق دیدگاه هایی خاص هم میپردازد که با فرهنگ و مبانی غنی اسلامی، فرسنگها فاصله دارد: «به من [در مکاشفات] گفته شد که برخی افرادی که دست به خودکشی میزنند، به محض آنکه میمیرند، به اشتباه خود پی میبرند و آن هنگام که فریاد امدادی... میکشند، بخشایش [الهی] را دریافت میکنند... عشق الهی با حالتی بیشتر به درونشان نفوذ کرده و موجب می گردد به سطح بالاتری از بهشت صعود کنند»[17]چنین دیدگاهی را باید با آیات قرآن مقایسه نمود در مورد قتل نفس؛ آنجا که نابودی یک نفس را به مثابه نابودی تمام نفوس و انسانیت خوانده (سوره مبارکه مائده آیه 32) و چه تدبیری زیباتر و قانع کنندهتر از این وجود دارد؟

مثبت اندیشی و امید به بخشایش الهی، نیکوست اما قتل نفس در تمامی ادیان و فرهنگها و بالذات، امری مقبوح و کفران نعمت است. پس چگونه مرتکبان این عمل قبیح و ناپسندیده، آن گونه که نویسنده مدعی شده میتوانند به «سطوح بالاتر بهشت صعود کنند»؟ شاید این نگرش، آن طور که باید جنبه بازدارندگی مورد نظر نویسنده را حتی میان مخاطبان غربیاش هم نداشته باشد.

مواردی از این دست در کتاب مزبور بسیار است که برای پرهیز از اطاله کلام به همین مقدار بسنده مینماییم.

 

سرباز جبهه نرم تبشیری

اگر بخواهیم با توجه به آنچه تاکنون گذشت، توصیفی از کتاب در آغوش نور4 ارائه دهیم، به این شکل خواهد بود: در آغوش نور، کتابی است با مباحث و مفاهیمی به ظاهر مثبت که با طرح مقولات معنوی و الهی، اذهان تشنه معنویت و طالبان آرامش (در جهان سرتا پا مادی کنونی) را به سمت خود جذب می-کند. سخن گفتن از عشق الهی، ایمان به معاد و زندگی اخروی، توکل به خدا و دعا کردن، از جمله این موارد در اثر مذکورند اما باید دید با چه جهت گیری و از چه منظری تشویق میگردند. غلبه روح مسیحیت برسراسر کتاب، امری مشهود و انکارناپذیر است که به تمام مباحث، جهت میدهد. پس با اثری متفاوت مواجه هستیم.

اگر کتب روان شناسی مثبت افرادی مثل «برایان تریسی»، «وین دایر» و ... صرفا بر مقولات ماورایی، روان شناسی، فیزیک کوانتوم و ....، تأکید کرده و مخاطب را به عرفان و معنویتهایی علم محور یا در سطح سخیفتر و خرافه بنیان سوق میدهند، کتاب در آغوش نور علاوه بر این جنبه ها، نکتهای مهمتر در بردارد و آن تبلیغ ضمنی و بسیار ظریف آموزههای تبشیری مسیحیت در بطن مباحث است؛ امری که خطر و تهدیدش را دوچندان میسازد.

در شق اول، تکلیف معلوم است و با ادعای عرفان و معنویت از دریچه علوم مختلف مواجهیم، اما حالت دوم با ادعای معنویت و عرفان و به عبارت بهتر، همچون عاملی نفوذی در لباسی از مقولات عرفانی و ماورایی، به اشاعه تعالیم و آموزههای تبشیری همت گمارده و این کار را در نهایت ظرافت انجام میدهد؛ مباحث، همان مفاهیم معنویتهای نوظهور (ماورا، تجربه مرگ، مراقبه، پلورالیسم دینی و ...)، ادعاها نیز همان ادعاها (کشف و شهود عرفانی، رؤیابینی، تعبیرخواب و ...) تفاوتها اما در ادعای شفادهی، برگزیده بودن، مأموریت الهی داشتن، برخورداری از قدرت و دانش خاص (عطیههای الهی) و نیز تأکید بیش از حد بر «عشق»، «محبت»، «خدمت» و «بخشایش» (مفاهیم تبشیری) همراه با عباراتی از انجیل است.

بدین سان بتی جین ایدی، هوشمندانه تلفیقی میان این دو حوزه ایجاد نموده و با توجه به اقبال عمومی به معنویتهای نوپدید، از این پوشش برای القای پیامهای مورد نظر خود در حوزه تبشیر مسیحیت بهره گرفته. این مسئله به حدی بارز است که حتی با اندکی تعمیق میتوان گامهای تبشیری را در مجموعه آثار وی مشاهده نمود. ادعاهایش از ملاقات با مسیح و مأموریت یافتن از سوی او هم مشابه بسیاری از عناصر تبشیری است و نمونههای فراوانی از آن را در شرق و غرب عالم شاهد بودهایم که فردی برخاسته و مدعی ملاقات با مسیح شده، کلیسایی تأسیس کرده و طرفدارانی گرد خویش جمع نموده.

با این اوصاف، پرسش اساسی اینجاست که چرا چنین کتابی باید در کشوری اسلامی چون ایران، ترجمه و چندین بار تجدید چاپ شود؟ به نظر میرسد نظرات برای صدور مجوز کتب، صرفا بر جنبههای ظاهری متمرکز شده و با اندک تغییری در تصویر جلد کتاب، بی توجه به محتوای جهتدار و کاملا همسو با آموزههای مسیحیت تبشیری، مجوز چاپش صادر گشته و تا به امروز هم شاهد انتشار و فروش آن در بازار داخلی هستیم. تأسف بار آنکه از آن به عنوان کتابی بیدار کننده روح یاد میشود.

حقیقت آن است که «در آغوش نور»ها بهانه و پوششی است برای تزریق مخفیانه مفاهیم مدنظر جریان تبشیر به جامعه و ایجاد تزلزل در باورهای اسلام، به عنوان هدف اصلی و نهاییاش. «بتی جین ایدی»ها هم همان مهرههای نفوذی و سربازان تبشیری در جبهه نرم فرهنگی هستند که از گذشته تا به امروز در لباس های مختلف فعالیت نمودهاند؛ گاهی در قالب جهانگرد، ایران شناس، پزشک، معلم و ...زمانی در ردای نویسنده و سخنرانی عارف نما.

 

 اخبار مرتبط:

در آغوش مسیح، در خدمت تبشیر/ نقد و بررسی کتاب «در آغوش نور4»، اثر جین ایدی - بخش اول

در آغوش مسیح، در خدمت تبشیر/ نقد و بررسی کتاب «در آغوش نور4»، اثر جین ایدی - بخش دوم


[13] .همان، ص241.

[14] .همان ،ص 435.

[15] همان، ص242.

[16] .همان، ص 272.

[17] .همان، ص391.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی