رهپویان هدایت

این وبلاگ با هدف روشنگری پیرامون مسیحیت صهیونیستی و تبشیری راه اندازی شده است

رهپویان هدایت

این وبلاگ با هدف روشنگری پیرامون مسیحیت صهیونیستی و تبشیری راه اندازی شده است

رهپویان هدایت
انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
جهت ارسال سئوالات خود از قسمت "تماس با من" اقدام نمایید.
پاسخگوی سئوالات شما هستیم .
با تشکر.

بایگانی
نویسندگان

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

پوستر

علاوه بر شواهد پیش‌گفته مبنی بر اقتباس قدم‌های دوازده‌گانه انجمن معتادان گمنام از اصول مسیحیت، بررسی تطبیقی این قدم‌ها با ده قدم اساسی به‌سوی رشد مسیحی نیز قرائن جدیدی را نمودار می‌کند.

انجمن رهپویان هدایت: پیش از این اشاره شد که قدم های دوازدگانه انجمن  NA از اصول مسییحیت تبشیری گرفته شده برای روشن شدن اقتباس این اصول و همخوانی آن با مبانی مسیحیت صهیونیستی در مطلب حاضر مقایسه‌ای میان آنها به عملل آمده است.

علاوه بر شواهد پیش‌گفته مبنی بر اقتباس قدم‌های دوازده‌گانه انجمن معتادان گمنام از اصول مسیحیت، بررسی تطبیقی این قدم‌ها با ده قدم اساسی به‌سوی رشد مسیحی نیز قرائن جدیدی را نمودار می‌کند.

قدم اول رشد مسیحی که بر اساس "یادگیری قوانین رشد روحانی" است، با قدم‌های اول و دوم انجمن معتادان گمنام که به ترتیب بر مبنای "آغاز بیداری روحانی" و "شناخت خداوند به‌عنوان مقدمه رشد روحانی" تنظیم شده، مطابقت دارد.

1- در قدم اول رشد مسیحی،  فرد یاد می‌گیرد که چگونه قوانین "رشد روحانی" را در زندگی روزمره خود به‌کار ببرد.

الف: قدم اول معتادان گمنام، آغاز سفر برای رسیدن به" بیداری روحانی" است.

ب: فرد معتاد در قدم دوم به مرحله‌ای می‌رسد که‌ "شناخت خداوند" به‌صورت نیروی برتر خود را نشان می‌دهد.


قدم دوم رشد مسیحی، "نمایان‌گر قدرت خدا در تغییر زندگی" است و قدم ششم و هفتم معتادان گمنام به ترتیب بر اساس "آمادگی معتاد برای برطرف کردن نقایص شخصیتی‌اش به دست خدا" و "رفع کمبودهای اخلاقی او توسط  خدا" استوار است. با توجه به اینکه نتیجه و ثمره هر سه مرحله، "تغییر زندگی توسط خدا است"، بنابراین با هم تناسب دارند.

2-    در قدم دوم رشد مسیحی، فرد "قدرت خداوند را در تغییر زندگی‌اش" تجربه می‌کند.

الف: قدم ششم معتادان گمنام: در این قدم فرد معتاد آمادگی کامل پیدا می‌کند که خداوند "نقایص شخصیتی‌اش" را برطرف کند.

ب: فرد معتاد در قدم هفتم "کمبودهای اخلاقی‌اش" را با خدا در میان گذاشته تا آن‌ها را رفع کند.

 

در قدم سوم رشد مسیحی، فرد ایمان‌دار می‌آموزد که "به‌وسیله روح‌القدس بر ناامیدی و شکست غلبه کرده و به‌سوی قدرت ماورای طبیعی خدا حرکت کند" و در قدم سوم معتادان گمنام نیز فرد معتاد، "باید به خدا توکل و امید خود را به ایمان و اعتماد تبدیل کند"؛ بنابراین این دو قدم نیز با هم تطابق دارند.

3- قدم سوم مسیحیت: در این قدم یک مسیحی به‌وسیله روح‌القدس "بر ناامیدی و شکست غلبه کرده" و به‌سوی زندگی پر از قدرت ماورای طبیعی خداوند حرکت می‌کند.

ب: در قدم سوم معتادان گمنام، فرد معتاد به خداوند توکل کرده و "امید، به ایمان و اعتماد تبدیل" می‌شود. 

در قدم چهارم رشد مسیحی، "شخص مسیحی از قدرت دعا برای برآورده شدن خواسته‌هایش" بهره می‌برد و در قدم یازدهم انجمن نیز فرد معتاد "از طریق دعا و مراقبه خواهان رابطه آگاهانه با خدا می‌شود"؛ که نشان دهنده تناسب این دو قدم است.

4- در قدم چهارم رشد مسیحی، "شخص مسیحی از قدرت دعا برای برآورده شدن خواسته‌هایش" بهره می‌برد.

الف: در قدم یازدهم انجمن، فرد معتاد "از طریق دعا و مراقبه خواهان رابطه آگاهانه با خدا می‌شود." 

در قدم پنجم رشد مسیحی، "فرد با مطالعه کتاب مقدس به دنبال کشف وعده‌های خدا است" و قدم هشتم معتادان گمنام نیز به مسأله "جبران خسارت دنیوی و اخروی" می‌پردازد که با اندکی تسامح می‌توان گفت، "التزام به جبران نیازمند اعتقاد به آخرت است که قدم پنجم رشد مسیحی لازمه چنین اعتقاداتی را در مطالعه کتاب مقدس می‌داند".بدین ترتیب بین این دو گام نیز می‌توان نوعی هماهنگی مشاهده کرد.

"اطاعت از خدا و امین بودن در مشارکت با خدا"، خلاصه قدم ششم رشد مسیحی است و فرد معتاد نیز در قدم پنجم انجمن، "با اعتماد بر خدا، او را امین دانسته" و خطاهایش را نزد او اقرار می‌کند و هر دو گام

5- در قدم پنجم رشد مسیحی، فرد با مطالعه کتاب مقدس به دنبال کشف وعده‌های خدا است.

الف: قدم هشتم معتادان گمنام به مسأله جبران خسارت دنیوی و اخروی می‌پردازد که با اندکی تسامح می‌توان گفت، التزام به جبران نیازمند اعتقاد به آخرت است.

متضمن نوعی "مشارکت با خدا" است. ضمن اینکه اقرار به گناهان ارتکابی یکی از اصول مسیحیت به‌شمار می‌رود.

6- قدم ششم رشد مسیحی: این قدم فرد مسیحی را به اطاعت از خدا وا می‌دارد و در آن یاد می‌گیرد چگونه در مشارکت با خدا "امین" باشد.

الف: در قدم پنجم معتادان گمنام فرد معتاد با اعتماد، خداوند را "امین" خود دانسته و خطاهایش را نزد خداوند اقرار می‌کند.

7- قدم هفتم رشد مسیحی: این اصل در واقع "تشویق افراد به بشارت دادن و در میان گذاشتن تجربه ایمانی خود با افراد دیگر" است.

الف: قدم دوازدهم معتادان: "رساندن پیام بیداری روحانی به دیگران"


"بشارت دادن و در میان گذاشتن تجربه خود با دیگران"، نقطه مشترک گام هفتم رشد مسیحی و قدم دوازدهم معتادان گمنام است.

در قدم هشتم رشد مسیحی، فرد باید بر وقت، بدن، استعدادها و دارایی‌های خود نظارت داشته باشد. "لازمه نظارت، آگاهی از داشته‌های خود است که با تهیه یک ترازنامه از فرد فراهم می‌شود". قدم چهارم معتادان گمنام، "ابزار لازم برای شناخت خود را به فرد معتاد می‌دهد" و فرد معتاد در قدم دهم بر "انضباط شخصی و درست‌کاری تمرکز می‌کند".

به نظر می‌رسد رعایت انضباط برای خودشناسی که مقدمه نظارت بر داشته‌های خود است، ضروری می‌نماید. به‌عبارت دیگر ، "مسأله آگاهی از خود و رعایت کردن انضباط در تهیه ترازنامه شخصی"، فصل مشترک این سه قدم باشد.

8- در قدم هشتم رشد مسیحی، فرد باید بر وقت، بدن، استعدادها و دارایی‌های خود نظارت داشته باشد. لازمه نظارت آگاهی از داشته‌های خود است که با تهیه یک ترازنامه از فرد فراهم می‌شود.

الف: قدم چهارم معتادان گمنام: این قدم ابزار لازم برای شناخت خود و اطلاعات مورد نیاز را به فرد معتاد می‌دهد.

ب: قدم دهم معتادان گمنام: در این قدم فرد معتاد بر انضباط شخصی و درست‌کاری تمرکز می‌کند.

اعتقاد واقعی به شریعت، فیض و بخشش خداوند که لازمه آمادگی برای جبران خسارت دیگران است"، به‌عنوان نقطه مشترک گام نهم رشد مسیحی و معتادان گمنام  محسوب می‌شود.

در قدم دهم مسیحیت، "راز نقشه خدا برای نجات آموخته و اراده راستین خداوند برای فرد کشف می‌شود" و فرد معتاد در  قدم یازدهم، "جویای آگاهی از خواست و اراده او برای خود" است؛ بنابراین "کشف اراده خداوند" در هر دو گام با یکدیگر مشترک است.

9- در قدم نهم رشد مسیحی که کشف الگوهای وعده‌ها و برکات الهی نام گرفته، یک مسیحی معنای واقعی "شریعت، فیض و بخشش خداوند" را یاد می‌گیرد.

ب: قدم نهم معتادان گمنام نیز به جبران خسارت اشاره کرده که به‌نظر می‌رسد، این موضوع نیاز به آمادگی قبلی دارد و "رشد مسیحی آمادگی روحانی را در اعتقاد به فیض و بخشش خداوند جستجو می‌کند."

10-  قدم دهم مسیحیت: در این قدم نقشه خداوند برای نجات آموخته و اراده راستین خداوند برای فرد کشف می‌شود.

الف: معتاد در قدم یازدهم انجمن، جویای آگاهی از خواست و اراده او برای خود و قدرت اجرایش است.

نتیجه‌گیری

با توجه به آن‌چه گفته شد، دیدار یکی از مؤسسین الکلی‌های گمنام با یک کشیش مسیحی، پس از راه‌اندازی انجمن صورت گرفته است که فرضیه دخالت یک مبلغ مسیحی در تدوین قدم‌ها را از ذهن دور می‌کند.

با وجود این، توصیف‌هایی که "کشیش اِد" از تطابق قدم‌های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام که 12گام NA نیز از آن گرفته شده، با گام‌های دوازده‌گانه مسیحیت ارائه می­دهد، به نوعی تناسب حداکثری مراحل روحانی آن دو را نشان می‌دهد.

علاوه بر این نباید به آسانی از کنار فرضیه ارتباط انجمن‌هایی مثل: الکلی‌ها و معتادان گمنام با فرقه مسیحیت تبشیری گذشت؛ چرا که تناسب نزدیک قدم‌های تعریف شده آن دو، نمی‌تواند کاملا اتفاقی باشد؛ همچنان‌که کشیش اِدوارد پاتریک داولینگ نیز در نخستین دیدار خود با بیل به این نکته اذعان کرده بود.

این کشیش نقش معنوی بسیاری در رشد و نضج این انجمن ایفا کرد و علی‌‌رغم حضور نداشتن در روزهای ابتدایی انجمن، اما از او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران AA نام برده می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه، چنانچه گفته شد قدم‌های معتادان گمنام از الکلی‌های گمنام گرفته شده و علاوه بر ارتباط تناظری این گام‌ها با قدم‌های رشد مسیحی، آن‌چه مهم‌تر به‌نظر می‌رسد، بهره‌برداری‌های بعدی فرقه مسیحیت تبشیری از این انجمن است.

خبرهایی از تبلیغ مسیحیت-چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم- با پوشش معتادان گمنام به گوش می‌رسد. البته این انجمن پیش‌تر در سال 1392 این مسأله را تکذیب کرده بود. از طرفی کلیسای جماعت ربانی نیز در زمان فعالیت خود، رابطه تنگاتنگی با این انجمن برقرار کرده و حتی نامه‌‌هایی برای تبادل تجربیات و اطلاعات بین آن‌ها رد و بدل شده بود که نشان دهنده هدف گزاری مسیحیت تبشیری بر روی این انجمن است.


بررسی فعالیت‌های کلیسای جماعت ربانی مرکز/ کمیته نجات معتادین (1)

بررسی فعالیت‌های کلیسای جماعت ربانی مرکز/ کمیته نجات معتادین (2)

بررسی فعالیت‌های کلیسای جماعت ربانی مرکز/ کمیته نجات معتادین (3)

بررسی فعالیت‌های کلیسای جماعت ربانی مرکز/ کمیته نجات معتادین (4)

بررسی فعالیت‌های کلیسای جماعت ربانی مرکز/ کمیته نجات معتادین (5)

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی